RSS

wózkiem widłowym po drodze

Wszystko o zdjęciach i glitery.pl


Temat: Zabrane prawo jazdy a wózek widłowy
...pracownika firmy szkoleniowej (w której planuje zrobić kurs na wózki widłowe) o to czy jest w sosunku do niej orzeczony w/w zakaz? może: b) może odbyć kurs i otrzymać uprawnienia na poruszanie się wózkiem widłowym? c) poruszać się wózkiem widłowym po terenie sklepu (w którym pracuje)? d) poruszać się wózkiem widłowym po parkingu dla klientów (parking jest położony na terenie prywatnym należącym do sklepu)? d) poruszać się wózkiem widłowym po drodze publicznej? e) czy po uprawomocnieniu zakazu któreś z w/w uprawnień zostaną cofnięte?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=106827