RSS

węglowodory alifatyczne

Wszystko o zdjęciach i glitery.pl


Temat: Czy zippo źle odpala w niskich temperaturach? KONKURS!
...w 100% szczegółowe. Zacznę od tego że Zippo (jako firma) pilnie strzeże swoich tajemnic i nie ujawnia takich rzeczy jak np. skład chemiczny benzyny. Od składu chemicznego zależy dosłownie wszystko. Benzynę Zippo można porównać do Benzyny ekstrakcyjnej. Tak więc opiszę tutaj właściwości Benzyny ekstrakcyjnej. Najpierw trochę danych "z encyklopedii" 1. Benzyna ekstrakcyjna jest to mieszanina ciekłych węglowodorów alifatycznych . CnH2n+2, gdzie: n = 7-8 Charakterystyka Benzyny eterycznej: - Postać: ciecz - Kolor: bezbarwny - Zapach: charakterystyczny eteryczny - Gęstość: 0,7 g/cm3 w 20°C - Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny - Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych - Temperatura topnienia: -95°C - Temperatura wrzenia: 90°C - Temperatura rozkładu: brak danych A teraz...
Źródło: zippo.net.pl/viewtopic.php?t=1658Temat: PB95 a PB98 ? fakty i mity
...drugiej strony wzrost stopnia sprężania zwiększa sprawność i maksymalną moc silnika. Użycie w silniku o niskim stopniu sprężania paliwa wyżej-oktanowego niż wymaga tego producent nie powoduje wzrostu jego mocy, natomiast użycie paliwa o zbyt małej liczbie oktanowej dla danego silnika powoduje jego wyraźny spadek sprawności i może prowadzić też do jego uszkodzenia. Liczba oktanowa a skład paliwa [edytuj] Paliwo składa się zasadniczo z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla od 7 do 10-12. Analizując spalanie poszczególnych węglowodorów z tego zakresu odkryto, że najlepiej spala się tzw. izooktan (2,2,4-trimetylopentan), a najgorzej n-heptan. Mieszając tylko te dwa węglowodory można "symulować" zachowanie prawie wszystkich rodzajów benzyn. Liczbę oktanową benzyn ustala się poprzez porównanie parametrów pracy specjalnego,...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=365582


Temat: CHEMIA kolokwium
- <b> Węglowodory alifatyczne </b> (szeregi,nazwy,konformacja,izomeria,nazwy grup alkilowych) - <b>alkohole proste</b> (rzędowość, glikol, glicerol) -<b>węglowodory aromatyczne</b> (toluen,ksylem, izomery ksylemu, naftalen, antracen, fenantren) - <b>kw. karboksylowe</b> - <b>polimeryzacja</b> (tworzywa) -pojęcie kwasu, zasady....
Źródło: arsztuka.fora.pl/a/a,352.html


Temat: Wybielanie klocków
...przy wybielaniu, może przydadzą mu się informacje o tworzywie z którego powstają. Artykuł o kopolimerze ABS w Wikipedii I najważniejszy cytat: Tworzywo amorficzne. Gęstość 1.05 g/cm3. Duża udarność, twardość oraz odporność na zarysowania. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Dobre właściwości izolacyjne. Zadowalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów. Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów. Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od -40°C do +85°C.
Źródło: lugpol.pl/forum/viewtopic.php?t=3943


Temat: WMH przy górze śmieci. Kiedyś.
Kilka fotek dla miłośników wzniesienia wydzielającego węglowodory aromatyczne: http://www.babice.waw.pl/old_babice1.htm Pozdrawiam, Rychu Bardzo ładny link. Zwłaszcza star leżący na burcie. I zapewniam Cię, Rychu, że w bukiecie tego miejsca występują również węglowodory alifatyczne.
Źródło: wmh.fora.pl/a/a,401.html


Temat: Dziura w dnie
Koncepcja z podciśnieniem mi się podoba ale wolałbym podgrzać całą deskę lub w ostateczności okolice naprawy przed naprawą. Rozpuszczalnik można sprawdzić czy reaguje ze styropianem. Węglowodory alifatyczne o ile pamiętam nie reagują czyli spirytus i nitro. Spirytus powinien być najbezpieczniejszy. A odtłuszcenie wydaje mi się konieczne mimo oczyszczenia mechanicznego bo wprawdzie nie jestem pewien co producent używal ale topkoty i bardzo możliwe że i materialy na zewnętrzne warstwy desek zawierają wosk i oczyszczanie mechaniczne na niewiele tu się zdaje. i ztego też powodu należy odłoszczać tuż przed klejeniem...
Źródło: hotis.pl/forum/viewtopic.php?t=1829


Temat: rodzaje rozpuszczalników
...spektrum NMR często zawiera ślady kwasu, które mogą być usunięte przez przepuszczenie przez małe kolumny z zasadowym tlenkiem glinu (jak dla chloroformu) i pipecie Pasteura. Dwusiarczek węgla Łatwopalny, toksyczny! Stosuje się destylację na łażni wodnej po wcześniejszym osuszeniu chlorkiem wapnia lub pięciotlenkiem fosforu. Nie używać sodu lub potasu. 19Benzyna- frakcja ropy naftowej Palny! Ta nazwa jest używana dla mieszanin węglowodorów alifatycznych zawierających mniejsze ilości składników aromatycznych. Jest generalnie dostarczana jako różne frakcje, każda mająca 20ĹźC zakres temperatur wrzenia (40-60, 60-80 itd.). Mieszaniny alkanów, które nie zawierają składników aromatycznych są dostarczane jako pentan, heksan, cykloheksan itd. Wszystkie te rozpuszczalniki są łatwo osuszalne przez destylację.Niżej wrzące frakcje – kolumna...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1811


Temat: II ROK - organiczna
hej! tu zamieszcze jutro pytania z tego kola z wykladow, nie bede tworzyl nowego tematu... tak na marginesie dla czklowieka ktory nie ma wykladow jedno z zagadnien - weglowodory alifatyczne i aromatyczne jest jakos tak niejasne, przeciez to cala chemia org niemal! no a chlorowcopochodne?to co otrzymywanie? reakcje? wlasciwosci? pogubilem sie...
Źródło: pulsum.pl/forum/viewtopic.php?t=580


Temat: Rozpiska na ćwiczenia
...domowym. Ćwiczenie 7 Skutki zdrowotne narażenia na rozpuszczalniki organiczne oraz diagnostyka i leczenie zatruć tymi związkami, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholi (55min). Źródła narażenia na rozpuszczalniki organiczne. Wpływ na zdrowie (mechanizm działania toksycznego, zatrucia ostre i przewlekłe, odległe skutki działania) rozpuszczalników aromatycznych (benzen, fenol, toluen, ksylen, anilina), alifatycznych ( węglowodory alifatyczne, chlorowcopochodne
Źródło: lek2005.fora.pl/a/a,1064.html


Temat: Opracowania do zagadniń seminarki do Stellera
POLICHLOREK WINYLU Polichlorek winylu jest pierwszym syntetycznym termoplastem wytwarzanym w skali przemysłowej. Jest też on jednym z nielicznych polimerów o tak nowoczesnych zastosowaniach przy najstarszym rodowodzie. Poli(chlorek winylu) jest polimerem termoplastycznym wyrabianym w postaci białego proszku. Jest on odporny na działanie wody, stężonych i rozcieńczonych kwasów i zasad, olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, tlenu i ozonu. Pęcznieje lub rozpuszcza się w estrach, ketonach, chlorowcopochodnych organicznych, tetrahydrofuranie, pirydynie i disiarczku węgla. Jednym z najlepszych rozpuszczalników PVC jest cykloheksanon, który zastosowano do oznaczania masy cząsteczkowej metodą wiskozymetryczną. Polimeryzacja chlorku winylu jest typową polimeryzacją wolnorodnikową składającą się z 3 etapów:...
Źródło: techchempwr.fora.pl/a/a,385.html


Temat: Magnetyzer, czy warto???
...i szczyt naciagania. Magnetyzery stosuje się co prawda w przemyśle, ale głownie w wodociągach (pole magnetyczne oddziałowuje na czasteczki wody, związane to jest z budową fizyczno-chemiczną cząstek wody, ale nie na weglowodowry w paliwie). dokładnie jako praktykujący chemik analityk potwierdzam że pole magnetyczne może odziaływać tylko na cząsteczki posiadające moment dipolowy (nawet indukowany ) najlepszy przykład woda. Węglowodory alifatyczne bo o takich mowa nie posiadają
Źródło: forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=2603


Temat: Choroba przez pracę
...izocyjaniany; jod; kwas azotowy (V); kwas cyjanowodorowy; kwas siarkowy (VI); ozon; siarkowodór; tlenek węgla; tlenki azotu; tlenki siarki; akrylonitryl; alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy; aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne; aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne; benzen lub jego homologi; chinony; chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych; chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych; chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych; chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych; disiarczek węgla; estry fosforoorganiczne; eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego; fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne; formaldehyd; glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9387


Temat:
Oto trzy pytania: 1) Jaka jest zasada tworzenia wzorów symarycznych związków nieorganicznych i fluorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych (kolejność symboli pierwiastków w związku)? Czy ma to związek z elektroujemnością tych pierwiastków/grup funkcyjnych? 2) Jak zapisać wzór strukturalny metanianu amonu? 3) Jakie mamy sole kwasów mineralnych składające się wyłącznie z niemetali? (Z wyłączeniem soli amonowych.) Chodzi mi między innymi o wartościowości niemetali w takich związkach. Z góry dziękuję.
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,422.html


Temat: Problemy z patyną
trochę mnie brogre pocieszyłeś, że to nie warunki atmosferyczne. może to kiepska cyna, chociaż bardzo się staram kupować dobrą. i mnie miło wspominać nasze namiotowe, wspólne chwile. ech, było,było. nabył mi mój małżonek pastę woskową do czyszczenia i polerowania starych lakierów, originaltempo, czeską, skład : ropa naft. węglowodory alifatyczne. ani śladu po proszku diamentowym. może się nada, ?? Albercie, jesteś kopalnią wiedzy patynowej.dzięki
Źródło: easyart.fora.pl/a/a,128.html


Temat: potrzebny oring pomiędzy wtrysk a cylinder
Widzę że potrzebujesz o ringi : Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wysokie temperatury (-20 á 200C), dobrymi własnościami mechanicznymi, są odporne na paliwa, oleje syntetyczne, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, ciecze hydrauliczne. Adres strony: http://hoko.com.pl/oringi-fluorowe.html ja zastosowałem podkładki miedziane gdyż jak kupiłem skuter dali mi zwykłe gumowe które się spaliły i spaliły mi rozpylacz a podkładka miedziana spokojnie wystarczy
Źródło: apriliasr.pl/viewtopic.php?t=15253


Temat:
...bezyną ekstrakcyjną), terpentyną i ew. eterem dietylowym (gdyby za wolno odparowywała mieszanina dwóch pierwszych). Przy tym punkcie odradzam wszelkie próby oszczędzania na eterze naftowym i zastępowania go np. "bezołowiową 95" - w paliwach oprócz mieszanki węglowodorowej, znajduje się dużo więcej przeróżnych substancji... . Ewentualnie (choć to akurat podroży inwestycję) możesz zastosować zamiast benzyn konkretne węglowodory alifatyczne: heksan lub heptan, możesz również spróbować z zastosowaniem toluenu, lecz nie zapomnij wtedy o ochronie dróg oddechowych. Co do rozpylania tego typu mieszanki widzę tylko jedną możliwość, zastosuj coś na rodzaj aerografu bądź pistoletu natryskowego (trzeba jednakże wykonać trochę prób z różnymi stężeniami wosku w rozpuszczalniku, oraz dobrania gęstości i lotności, za pomocą moderowania...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,969.html


Temat: Ostatnia litera
Mama --> Alkile (jednowartościowe rodniki, węglowodorów alifatycznych) Polski , Angielski , Matematyka , Chemia
Źródło: gildiawlkp.fora.pl/a/a,125.html


Temat: Proszę o sprawdzenie
maja rozdzial na: weglowodory alifatyczne i aromatyczne
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3587


Temat: Pospamuj sobie
no to pytanie rodem z naszego forum Co to jest : haking craking kraking ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy nimi łamanie haseł kopiowanie cracka rozpad cząteczek węglowodorów alifatycznych na mniejsze
Źródło: ww.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4441


Temat: Dodatek do paliwa
Na fali entuzjazmu z pierwszych postów kupiłem na shellu "Millenium zamiast ołowiu, dodatek do benzyny bezołowiowej", 50ml na 50l paliwa, prawie wszystko wyjeździłem, jestem na nie. Jeśli mam wskazać jakieś różnice, to silnik jest słabszy i ciszej chodzi. Więcej tego nie kupie. Skład: węglowodory alifatyczne, nafta. Można było się domyślić jaka będzie zmiana, nafta nie ma energetyczności benzyny.
Źródło: forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=14562


Temat: [850] Czyszczenie klimatyzacji, jak i gdzie
1. węglowodory alifatyczne 15 - 30% 2. niejonowe środki powierchniowo czynne <5% 3. aromaty Chyba faktycznie to oddam i poszukam ozonu, albo kupie Wurth'a.
Źródło: volvoforum.pl/viewtopic.php?t=5732


Temat:
5 spr z reli 6 lub 9 spr z fizy 7 spr z maty rodzialy 1-2 8 kart z gegry dzial o rolnictwie 12 spr z chemi weglowodory alifatyczne 13 spr zhisty 10-16 19 wos spr roszerzenia moduł 1
Źródło: 1kdz.fora.pl/a/a,223.html


Temat: Płonące kulki, jak to działa?
Istnieje coś takiego jak wzór spalania tej benzyny ? benzyna a w tym wypadku apteczna to mieszanina węglowodorów alifatycznych, najczęściej jest to frakcja n-heksanu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9550


Temat: Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji
...Jest składnikiem mas wiążących, klejów, tworzyw powłokowych, apretur. Jest też półproduktem do otrzymywania poli(alkoholu winylowego). Nazwa handlowa: winacet. Poli(metakrylan metylu), (szkło organiczne, -[-CH2-C(CH3)( COOCH3)-]n-), produkt polimeryzacji metakrylanu metylu, termoplast. Gęstość 1,18 g/cm3. Polimetakrylan metylu jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, kwasów, zasad, ozonu, węglowodorów alifatycznych oraz niskich temperatur. Ulega natomiast działaniu węglowodorów aromatycznych, ketonów, estrów. Jest palny, nie jest odporny na wysokie temperatury. Polimetakrylan metylu przepuszcza promieniowanie widzialne w ponad 90%. Z polimetakrylanu metylu (produkowanego w postaci arkuszy, prętów, bloków i rur) wykonywane są klosze świateł sygnalizacyjnych, soczewki, szyby okienne, lotnicze i samochodowe,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1772


Temat: benzyna a woda
Ja bym to wyjaśnił w inny sposób: benzyna to mieszanina węglowodorów alifatycznych. Nie rozpuszcza się ona w wodzie, gdyż ma charakter niepolarny i nie będzie się rozpuszczała w polarnej wodzie. Benzyna rozpuszcza się natomiast w rozpuszczalnikach organicznych, np. w węglowodorach, alkoholach, eterach, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla bądź w chloroformie.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7968


Temat: Wzory półstrukturalne alkenów - wytłumaczenie.
"CH2" to sie nazywa jednostka łańcucha weglowodorów alifatycznych.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18391


Temat: Woda w Gryfinie niezdatna do spożycia i do celów higieny os.
...A może: 17. CZTEROCHLOROETYLEN (tetrachloroetylen) Do wód powierzchniowych trafia ze ściekami. Jest produkowany w dużych ilościach przez przemysł chemiczny i szeroko stosowany jako rozpuszczalnik, przede wszystkim w pralnictwie. Należy do haloformów - grupy związków tworzących się w wodzie pitnej w trakcie uzdatniania, jeżeli stosowano chlorowanie (—> haloformy). Czterochloroetylen należy do chlorowanych węglowodorów alifatycznych, związków o działaniu narkotycznym, silnie toksycznych dla centralnego układu nerwowego. Powoduje także uszkodzenie obwodowego układu nerwowego, nerwobóle, zaburzenia wzroku, stany oszołomienia i odurzenia. Długotrwałe narażenie na działanie tego związku powoduje zwyrodnienie i uszkodzenie wątroby, nerek i mięśnia sercowego. Na skórę działa drażniąco. Zaliczany jest do...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4100