RSS

Władza ustawodawcza w Polsce

Wszystko o zdjęciach i glitery.pl


Temat: Gra w skojarzenia
liga prawie rozumnych system władzy ustawodawczej w POlsce :mrgreen:
Źródło: forum.ipersia.eu/viewtopic.php?t=12Temat: Katastrofa lotnicza
...stosunkowo małe uprawnienia - gdy tworzono polski system rządów bardzo czerpano z systemu kanclerskiego, który w bardzo wysokim stopniu ogranicza jakiekolwiek uprawnienia głowy państwa - w Niemczech ma on jedynie funkcję reprezentacyjną. Generalnie - w Polsce - nie ma na dobrą sprawę znaczenia ani kto jest prezydentem, ani jaką doktrynę polityczną prezentuje - ważne jest to, aby nie przeszkadzał Parlamentowi z Rządem na czele w pracy - to właśnie władza ustawodawcza w Polsce tworzy naszą rzeczywistość, a nie prezydent - kto mi nie wierzy - odsyłam do Konstytucji RP. Wracając do tematu - człowiek jest skonsturowany tak, że w zasadzie zawsze będzie przekonany o tym, że jest od innych lepszy, przynajmniej pod pewnymi względami - człowiek jest stworzeniem o subiektywnym spojrzeniu na rzeczywistość - podczas pisania mojego pierwszego w tym temacie posta kierowałem się przekonaniem, iż...
Źródło: forum.duszpasterz.pl/viewtopic.php?t=682


Temat: władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce...
Cześć, Od jakiegoś czasu, zastanawia mnie bardzo jak to jest ze zmianą prawa przez prezydenta. Dużo osób popiera nagle ******-*****(cisza wyborcza :P), ze względu na to iż "obiecał" zalegalizować marihuanę. Ciekawi mnie tylko, czy jako prezydent, będzie miał taką władzę. Do tej pory sądziłem że władzę ustawodawczą w Polsce ma sejm i senat a prezydent może jedynie ustawę przyjętą przez sejm, odrzucić. Jak to z tym jest naprawdę ? :P Użytkownik Sheo edytował ten post 20 czerwiec 2010 - 11:22
Źródło: forumpc.pl/index.php?showtopic=164843


Temat: [Zadanie] 11-05-2010 13:15
...ich ustrój i właściwość. Władzę sprawują: * ustawodawczą: Sejm i Senat, * wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent, * sądowniczą: sądy i trybunały. Pytania: 1. Kto uchwalił aktualnie obowiązującą Konstytucję? 2. Rzeczpospolita Polska jest...: (republiką parlamentarną, federacją, monarchią konstytucyjną) 3. O czym mówi zasada pluralizmu? 4. O czym mówi zasada legalizmu? 5. Kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce? 6. Kto sprawuje władzę ustawodawczą w Polsce?
Źródło: tagforum.pl/viewtopic.php?t=120


Temat: Nauka Kościoła - co to takiego?
...">nauka 1. ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości 2. zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej 3. uczenie się lub uczenie kogoś 4. pouczenie, wskazówka 5. kazanie kościelne Ale wolny kraj, możesz sobie twierdzić, że na ten przykład władza ustawodawcza w Polsce nie istnieje, bo parlamentarzyści są skłóceni, a i tak są wybierani przez ludzi, a ci mają też odmienne oczekiwania, a najczęściej to prawo łamią lub omijają... @Saileh Nauczanie nie musi być nieomylne, jedynie gdy dotyczy spraw wiary. Wszystkie kwestie np. obyczajowe to też "nauczanie Kościoła", ale pod nieomylność nie podpada.
Źródło: dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=15923


Temat: potrzebne materiały do pracy!!
Szukam materiałów do pracy licencjackiej dla znajomej...temat.." Władza ustawodawcza w Polsce i na emigracji w latach 1935-39" i nie wiem jak szukać, gdzie pytać, jak to znaleśc w jakimś katalogu..Najbardziej zależy mi na procedurach ustawodawczych w Sejmie i Senacie w tych latach,..Może ktoś pomóc/??? musze coś znaleźć do środy... z góry dzięki..
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=11597


Temat: Gra w skojarzenia
system władzy ustawodawczej w POlsce prawie dobry system (prawie robi OLBRZYMIA roznice :-D)
Źródło: forum.ipersia.eu/viewtopic.php?t=12


Temat: sem1 Wiedza o państwie i prawie
...państwa. Aparat państwowy. Prawo w państwie. 3. Pojęcie prawa. Prawo a inne systemy normatywne. Znaczenie znajomości prawa dla obywatela. Funkcje prawa. Zasada państwa prawa. 4. Podstawowe pojęcia z nauki prawa: - norma prawna, przepis prawa, akt normatywny, źródła prawa, gałęzie prawa, stosunek prawny i jego rodzaje. 5. System prawa i jego charakterystyka. Prawo wewnętrzne a prawo wspólnotowe. 6. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. 7. Struktura władzy ustawodawczej w Polsce. Zasady tworzenia prawa. 8. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP, Rady Ministrów i administracji rządowej. 9. Sądy i trybunały. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa – podstawowe zagadnienia. 10. Podstawowe instytucje prawa cywilnego: przedmiot prawa cywilnego, działy prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny, podmioty prawa cywilnego, mienie, czynności prawne i ich forma. 11. Wybrane zagadnienia z prawa...
Źródło: forum-wsiz.pl/viewtopic.php?t=72