RSS

Władza polityczna i państwowa

Wszystko o zdjęciach i glitery.pl


Temat: Dr Podsiadło - Wstęp do nauki o państwie i polityce -egzamin
...w polityce -jednostki narod panstwo 8 Istota i zakres przedmiotowy systemu politycznego -pojecie systemu politycznego -system polityczny i jego otoczenie - idee wartosci,. normy w systemie politycznym -struktura instytucje elementy systemu politycznego -mechanizmy w systemie politycznym -typologie wspołczesnych systemow politycznych -podsystem systemu politycznego 9 Zagadnienie teori władzy -władza, władza polityczna władza panstwowa - Eładza panowanie ,zarządzanie - wladza a wpływ -srodki i funkcje -koncepcja i pojecie elit przywódczych -legitymizacja włacy 10 Podstawowe kategorie politologiczne fakt zjawisko procesu politycznego -wartosci i normy polityczne -podmiotowosc polityczna(poziomy struktualne podmiotowosci, charakter podmiotu z punktu widzenia -potrzeby , interesy, wartosci polityxzne oraz formy ich...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1023