RSS

Drawiński Park Narodowy

Wszystko o zdjęciach i glitery.pl


Temat: P
park narodowy - obszar lądowy lub lądowo - wodny o obszarze nie mniejszym niż 1000 ha , wyznaczony prawnie w celu ochrony na tym obszarze krajobrazu oraz fauny i flory. Parki narodowe w Polsce: > Babiogórski Park Narodowy > Białowieski Park Narodowy > Biebrzański Park Narodowy > Bieszczadzki Park Narodowy > Drawieński Park Narodowy > Gorczański Park Narodowy > Kampinoski Park Narodowy > Karkonoski Park Narodowy > Magurski Park Narodowy > Narwiański Park Narodowy > Ojcowski Park Narodowy > Park Narodowy Bory Tucholskie > Park Narodowy Gór Stołowych > Park Narodowy Ujście Warty > Pieniński Park Narodowy > Poleski Park Narodowy > Roztoczański Park Narodowy > Słowiński Park...
Źródło: hoya.webplus.net.pl/viewtopic.php?t=231Temat: Pomózmy chronić Drawieński PN
Prosimy o pomoc w ratowaniu dotychczas cile chronionych 130-letnich drzewostanów sosnowych w Drawieńskim Parku Narodowym. Minister ?rodowiska zlikwidował niedawno istniej?c? od 14 lat strefę ochrony cisłej „Pustelnik” w DPN. Niemal natychmiast po wejciu w życie tego zarz?dzenia, Drawieński Park Narodowy przyst?pił do wykonywania intensywnych cięć przebudowy na tym dotychczas cile chronionym terenie. Podpisuj?c zarz?dzenie znosz?ce cisł? ochronę, Minister ?rodowiska nie zasięgn?ł żadnych konsultacji społecznych, pomin?ł też zasięgnięcie opinii ustawowych organów doradczych. Klub Przyrodników na www.kp.org.pl publikuje swój list do ministra w tej sprawie (w zał?czniku). Szersze tło...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=3267


Temat: Pomózmy chronić Drawieński PN
...nowe pokolenie buka i deba rosnac pod okapem sosnowym urozmaici stkrukture i skład gatunkowy przyszlego drzewostanu...a co za tym idzie zwiekszy bioroznorodnosc...zwiekszy odpornosc lasu na czynniki abiotyczne i biotyczne ...itd Cytuje na temat najwiekszych walorow lesnych Drawskiego PN (zrodlo http://www.mos.gov.pl/kzpn/pl/draw_pl.htm): .... Najwazniejszymi cechami wyróżniaj?cymi pod względem geobotanicznym Drawieński Park Narodowy jest występowanie tu buczyn pomorskich (Melico - Fagetum, Luzulo pilosae - Fagetum), kwanych lasów dębowo - bukowych (Fago - Quercetum petraeae), gr?dów zachodniopomorskich (Galio - carpinetum) z wielkim udziałem borów sosnowych. - WIEC NAJWIEKSZYMI WALORAMI LASOWYMI DPN-u s? DRZEWOSTANY SOSNOWE Z UDZIALEM DĘBA I BUKA....poza tym gr?dy a wiec grab, lipa, d?b no i oczywiscie sosna ale w zmieszaniu. ..................
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=3267


Temat: Jak dziś było na rybach?
Wczoraj mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych wybrałem się na pstrągi nad nową, dla mnie, rzekę a dokładnie na Drawę. Wybraliśmy odcinek płynący przez Drawieński Park Narodowy. Niestety ryby nie chciały współpracować, skończyło się na kilku braniach i wyjściach, jedną rybkę miałem nawet na haku przez jakieś 5 sekund Ale wyjazd uważam za udany, rzeka piękna, woda kryształ, szkoda tylko że od 15 marca do 1 lipca jest tam zakaz połowu.
Źródło: forum.haczyk.pl/forum/viewtopic.php?t=4883


Temat: Drawieński Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy znów jest dostępny dla turystów <SCRIPT language=Javascript1.2 type=text/javascript> function prn(a) { if (a == '') { document.write(a); }} prn('
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=5686


Temat: Myśliwi - czy czynią tylko zło dla przyrody
...odstrzałów - w samym parku bowiem żadnych gruntów rolnych nie ma. "Ustanowienie strefy spowoduje, że koła łowieckie nie będą ustawiały ambon przy granicy Parku" - uzasadnia pomysł utworzenia tej strefy Minister Środowiska na swoich stronach internetowych. Wyjątkowa to hipokryzja, bo akurat w tym miejscu nie ma żadnych ambon zbudowanych przez koła łowieckie, a kilkadziesiąt ambon stojących na skraju lasu zbudował i utrzymuje... Drawieński Park Narodowy (patrz fotografia w tym tekście). Kilkakrotnie już tu wspomniany DPN ma zresztą szczególne osiągnięcia w konstruowaniu uzasadnień dla konieczności "redukcji zwierzyny". Ze strony internetowej tego parku dowiedzieć się można m.in., że "dziki przyczyniają się do wyjadania jaj żółwi błotnych oraz likwidują populacje ptaków gnieżdżących się na ziemi (w tym wypadku...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=3513


Temat: Źle się dzieje w Parkach Narodowych
W najbliższym czasie nominacje otrzymaj? dyrektorzy parków: Babiogórskiego, Białowieskiego, Drawieńskiego, Gorczańskiego, Karkonoskiego, Roztoczańskiego, Słowińskiego. I tak też się stało, Nominacje otrzymali: Katarzyna WoĄniak - Słowiński Park Narodowy Janusz Tomasiewicz - Gorczański Park Narodowy Tadeusz Kohut - Drawieński Park Narodowy Zdzisław Kotuła - Roztoczański Park Narodowy Józef Omylak - Babiogórski Park Narodowy Ryszard Mochola - Karkonoski Park Narodowy Więcej informacji tutaj.
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=1915


Temat: Źle się dzieje w Parkach Narodowych
...miały "chronić zwierzynę wychodz?c? na żer poza granice parku narodowego" - nie zostały dotychczas utworzone tam, gdzie s? naprawdę potrzebne (patrz nagłoniona ostatnio przez prasę sprawa masowych polowań na gęsi na granicy Parku Narodowego Ujcie Warty), a powstaj? tam, gdzie służ? wył?cznie uzasadnianiu potrzeby polowań w parku i funkcjonuj? w rzeczywistoci jako "poszerzony obwód łowiecki dyrektora parku" (np. Drawieński Park Narodowy); § ?wiadomym unikaniu konsultacji społecznych sposobów ochrony parków narodowych i utrudnianiu dostępu do informacji publicznej o ich ochronie. Trend ten wyraża się np. kilkumiesięcznymi opóĄnieniami w udostępnianiu nawet elementarnych informacji publicznych na temat parków narodowych (np. tekstów obowi?zuj?cych zarz?dzeń Ministra). Łami?c dotychczasow? czteroletni? tradycję, nie umożliwiono...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=1915


Temat: Przyczepka rowerowa do przewozu dzieci
polecam puszczę notecką i drawieński park narodowy, mozna połączyć razem, a tu http://www.pilka.archpozn...rmacje_mapa.htm mały wycinek mapy puszczy noteckiej, naprawdę jest gdzie pojeżdzić, a jeśli chodzi o kaszuby to jest jeszcze lepiej
Źródło: podrozerowerowe.info/viewtopic.php?t=1166